Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.
Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. lees meer over Quasir