hello world!
Published: 9 mei 2016

‘Fris en snoep bij middelbare scholen staan gezonde voeding in de weg’

Op verreweg de meeste middelbare scholen die een beleid voeren om in pauzes gezonde voeding aan te bieden staan toch nog frisdrank- en snackautomaten.

Die automaten staan een gezonde school in de weg, vindt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het volksgezondheidsinstituut van de overheid.

Op negen van de tien onderzochte mbo-scholen (91 procent) staan nog steeds snackautomaten in het gebouw, bij middelbare scholen is dat percentage lager: 70 procent.

Het RIVM deed onderzoek onder 361 middelbare scholen en 88 vestigingen van mbo-scholen. De deelnemende scholen voerden een vragenlijst in over het aanbod.

Ongeveer de helft van de scholen heeft afspraken over een gezond voedingsaanbod binnen school schriftelijk vastgelegd in beleid.

Schoolbeleid

Het percentage scholen dat beschikt over een 'gezonde schoolkantine' is volgens het Voedingscentrum 37 procent. De scholen in het voortgezet onderwijs zélf zeggen dat de aandacht voor voeding is toegenomen (81 procent) en dat ze het voedingsaanbod hebben verbeterd (87 procent). Scholen in het middelbaarberoepsonderwijs (mbo) blijven achter in die ontwikkeling.

''Ook op andere aspecten van een gezonde voedingsomgeving, zoals het vastleggen in schoolbeleid en de aandacht tijdens de lessen, is nog winst te behalen'', aldus RIVM-voorman Matthijs van den Berg. ''We zien dat het aanbod in Nederlandse schoolkantines steeds meer verantwoord wordt. Dat is goed nieuws, al is er tegelijkertijd volop ruimte voor verbetering.''

Gezonde snacks zijn in die automaten niet of nauwelijks te vinden. Het instituut noemt dat teleurstellend: ''Je kunt als school nóg zo met gezonde voeding bezig zijn, als je niets aan de inhoud van de automaten doet, verlies je het effect''.

Door: ANP/NU.nlWilt u onze nieuwsbrief ontvangen?