de diëtist 2018-01-18T13:17:47+00:00

De diëtist

‘Diëtist’ is een wettelijk beschermde paramedische titel. Hiervoor hebben diëtisten een vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek gevolgd. Alle DCN-diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister stelt eisen aan het bijhouden van de deskundigheid. Zo dient men wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen door geaccrediteerde bijscholingen. Daarnaast heeft DCN een eigen kwaliteitsnorm ontwikkeld en is aangesloten bij de paramedische klachtenregeling.

Kan iedereen een
diëtist raadplegen?

Ja, diëtisten zijn er voor alle voedingsvragen. En de diëtist is net zoals de fysiotherapeut vrij toegankelijk. Dat betekent dat geen verwijsbrief van de huisarts nodig is. Sommige zorgverzekeraars eisen toch een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Onafhankelijke klachten

bemiddeling

Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.
Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via [email protected] De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. lees meer over Quasir

Wat doet een diëtist?

De diëtist is opgeleid om een uitgebalanceerd voedingsadvies te geven dat echt bij iemand past.

Ieder mens is uniek en eten kan op veel manieren een rol spelen in het leven van mensen. De diëtist zal daarom nooit een standaard menu of dieet geven, maar een op wetenschap gebaseerd persoonlijk advies, dat past bij uw wensen en klachten.

Benieuwd? Lees het artikel in Vriendin.nl ‘Ik moet zuinig zijn op mijn lijf

.

Wat kost een diëtist?

De overheid vindt deskundige advisering belangrijk. Daarom is dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. (hier geldt wel het eigen risico). Bij sommige zorgverzekeraars is er extra vergoeding in de aanvullende verzekering.
Voor een aantal aandoeningen is ketenzorg georganiseerd. Dit houdt in dat huisartsen intensief samenwerken met o.a. diëtisten om optimale zorg te bieden. Dit geldt voor Diabetes, COPD en voor mensen die hart- en vaatziekten hebben of risico lopen door hoog cholesterol of hoge bloeddruk. In de ketenzorg geldt geen eigen risico.

Pin It on Pinterest

Share This