hello world!
Published: 8 september 2015

Diversen

Hier vind je o.a. interessante artikelen.

Diëtisten zijn vrijgesteld van het heffen en afdragen van BTW  voor zover het de dienstverlening betreft die valt onder het deskundigheidsgebied zoals dit omschreven is in artikel 34 van de Wet BIG.

Dit is op 14 december 2012 door de overheid besloten.

In de afgelopen maanden ontstond enige discussie of diëtisten wel onder de vrijstelling zouden vallen. De overheid stelde registratie in het BIG-register verplicht. Voor diëtisten is er echter geen BIG-register.

Inmiddels is deze omissie gerepareerd. In een Elsevier nieuwsbrief (Elsevier Fiscaal) werd ten onrechte aangekondigd dat paramedici niet zijn vrijgesteld.

Nadere toelichting en voorwaarden

  • De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens.
  • De dienst behoort tot het deskundigheidsgebied van de betrokken beroepsbeoefenaar, zoals omschreven in de wet BIG.
  • Het gaat om diensten verricht aan de individuele patiënt.
  • Paramedisch handelen met preventie als doel valt ook onder de vrijstelling.
  • In de administratie moet een duidelijk onderscheid zijn tussen vrijgestelde en belaste prestaties.
  • Er dient rechtstreeks contact te zijn tussen behandelaar en patiënt.

Dit kan ook telefonisch contact zijn of per e-mail of bijvoorbeeld chatten.

  • Groepsbehandelingen zijn uitgesloten, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke aandoening.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de officiële informatie op

http://bit.ly/VLzYRX

Belastingvoordeel ook voor u?

Niet iedereen is bekend met de mogelijkheid van ‘middeling’ bij de belastingaangifte als het inkomen over 3 jaar zeer gefluctueerd heeft. U kunt hierover meer lezen opwww.belastingdienst.nl.

U kunt ook uw belastingadviseur om meer informatie vragen.

Zorgstandaarden Astma beschikbaar

In Nederland hebben ruim 550.000 mensen de longziekte astma. De zorgstandaard heeft als belangrijkste doel het bevorderen van een goede zorg bij astma. Inmiddels zijn de zorgstandaarden volwassenen en jongeren & kinderen beschikbaar. Deze twee zorgstandaarden zijn door de Longalliantie Nederland(LAN) ontwikkeld. Ze vormen de ‘norm’ voor goede preventie en zorg bij astma en zijn van belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. De standaarden geven duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een astmabehandeling en de bijpassende organisatie.

Ga naar LAN

Nieuw PON-addendum ernstige kinderobesitas bij Zorgstandaard Obesitas (juli 2012).

De in dit addendum beschreven ketenzorg beoogt op basis van de huidige inzichten een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg voor de kwetsbare groep van ernstig obese kinderen (4-19 jaar) en hun gezinnen.

Ga naar PON

 

Bent u diëtist of in opleiding voor diëtist?
Wordt dan lid van onze organisatie

Lid worden