hello world!
Published: 5 oktober 2015

Geen wondermiddel, wel belangrijk!

Vitamine D is een populaire vitamine. Er wordt veel over deze vitamine geschreven en er wordt veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Deze week verschenen er een aantal publicaties.

In een van de onderzoeken werd gekeken naar het effect van een supplement met vitamine D bij vrouwen na de overgang. De conclusie die de onderzoekers trekken is dat vitamine D op zichzelf geen effect heeft op de botsterkte, de spierfunctie en vallen.

Een andere studie die werd uitgevoerd richtte zich op de combinatie van vitamine D en bewegen. Hieruit komt naar voren dat deze combinatie wel degelijk positieve effecten laat zien.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is niet verrassend: vitamine D is op zichzelf geen wondermiddel. Maar een essentiële vitamine is het wel. Het gaat om het totaal plaatje, om gezond eten en een gezonde leefstijl. Tegelijkertijd is het zaak om iets te doen aan een vitamine D-tekort, vanwege de onomstreden belangrijke rol die vitamine D in het lichaam speelt. Lang niet iedereen redt dat door gezond te eten en veel buiten te komen.

Voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een donkere of getinte huidskleur, mensen die weinig buiten komen en zwangere vrouwen blijft het advies van de Gezondheidsraad van kracht om extra vitamine D te nemen. Deze onderzoeksresultaten veranderen daar niets aan. Het is en blijft voor deze groepen van belang om extra vitamine D te nemen, ook al eten zij nog zo gezond.

Lees meer over vitamine D.

Bronnen:

Hansen, K.E. et al. (2015). Treatment of vitamin D insufficiency in postmenopausal women: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online August 03, 2015.

Uusi-Raasi, K. et al. (2015). Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med.; 175(5) : 703-711.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?