hello world!
Published: 8 juli 2015

Alliantie Stop kindermarketing gaat praten met staatssecretaris Van Rijn

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft de De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding uitgenodigd om over de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) te praten. In de RVV regelt de voedingsindustrie zelf hoe ze omgaat met reclame gericht op kinderen. Binnen de zelfregulering blijven kinderen hieraan in hoge mate blootgesteld. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de universele rechten van het kind om op te groeien in een gezonde omgeving. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een actief samenwerkingsverband dat de strijd aangaat tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen. De Alliantie bestaat uit 13 partners.

www.stopkindermarketing.nl. De Alliantie is opgericht uit onvrede met de effectiviteit van deze zelfregulering bij het beschermen van kinderen tegen reclame voor ongezonde voeding.  De regels van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, zoals opgesteld door de voedingsindustrie, bevatten zoveel mazen, dat fabrikanten nog zeer veel ruimte hebben om kinderen makkelijk te kunnen blijven verleiden tot ongezond voedingsgedrag. De voedingsindustrie redeneert vanuit winstoogmerk, niet vanuit het belang van het kind.
Uit onderzoek onder 1000 ouders van kinderen tussen 3 en 12 jaar, blijkt dat de meeste ouders ook graag willen dat de regels worden aangescherpt.Hartstichting Bron: NVD-nieuwsWilt u onze nieuwsbrief ontvangen?