Klachten en Geschillen

Onze visie
Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.

Als u er samen niet uitkomt, neem dan contact op met onze backoffice via [email protected]

Voor klachten is DCN aangesloten bij klachtencommissie Quasir‘De diëtist is er voor alle voedingsvragen’
Voor geschillen is DCN aangesloten bij de geschilleninstantie Zorggeschil

De routing bij klachten

1

Uw cliënt/patiënt is ontevreden over zijn/haar zorg.

2

U doet uw uiterste best het probleem op te lossen. Als dit niet lukt wijst u op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

3

De opgeleide en onafhankelijke klachtenfunctionaris geeft advies over- en/of helpt uw cliënt/patiënt met het indienen van de klacht.

4

De kosten voor een klachtenfunctionaris, al dan niet op afroep bijvoorbeeld via Quasir, zijn voor uw rekening. U kunt zich hiertegen verzekeren.

5

Binnen 6 weken na indiening van de klacht dient u een gemotiveerd oordeel te geven over de klacht.

6

Uw cliënt/patiënt is nog altijd niet tevreden. De klachtenfunctionaris wijst op de mogelijkheid tot- en de weg naar de erkende Geschilleninstantie

7

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een schadevergoeding van max. € 25.000. De kosten voor behandeling van een geschil zijn voor uw rekening. U kunt zich hiertegen verzekeren.

8

Uw cliënt/patiënt betaalt eenmalig € 50,- klachtengeld voor het melden en kan veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- aan de behandelingskosten.

9

Voor de kosten van behandeling en/of een veroordeling tot schadevergoeding kunt u zich verzekeren via een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?