hello world!
Published: 11 april 2016

Amerikanen geven werk de schuld van overgewicht

Amerikanen denken dat hun werk de grootste veroorzaker is van overgewicht. Het grootste deel van de werkenden zegt dat stilzitten de voornaamste reden is dat ze aankomen.
45 procent van de drieduizend mensen die onderzoek- en statistiekbureau Harris Poll ondervroeg, is te vermoeid door hun werk om nog te kunnen sporten. Ruim eenderde zegt door hun werkritme meer ongezonde snacks te eten.
Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt zichzelf te dik. 44 procent van de ondervraagden zegt aangekomen te zijn tijdens hun huidige baan.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt volgens Harris Poll dat er ook een verband tussen de hoogte van de werkdruk en de gewichtstoename is.
Werknemers met zeer weinig stress vinden zichzelf vaak niet te dik; minder dan de helft geeft aan overgewicht te hebben. Van de groep mensen met zeer hoge werkdruk ligt dit percentage op 77 procent.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?