hello world!
Published: 19 oktober 2016

DCN is mede initiatiefnemer van VoedingNederland2016

Gezond met een ziekte
In Nederland leven 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening. De een voelt zich patiënt, terwijl een ander met dezelfde diagnose amper beperkingen ervaart. Voeding speelt een rol, het kan het metabole evenwicht verstoren of juist bijdragen aan het herstel ervan.Het congres Voeding Nederland 2016 stimuleert de discussie over kansen voor voeding, vanuit de wetenschappelijke stand van zaken en knelpunten in de praktijk.

VoedingNederland2016 is een initiatief van de Diëtisten Coöperatie Nederland, samen met de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, en de NVVL, network food foodexperts



Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?