hello world!
Published: 13 januari 2016

De Nationale Diabetes Challenge brengt Nederland in beweging

Als zorgprofessional in de eerstelijnszorg heeft u een centrale regierol in de behandeling van mensen met diabetes. Naast adequate medicatie en een goed dieet speelt voldoende bewegen een belangrijke rol in die behandeling. Het is echter lastig om zonder concrete opvolging mensen te motiveren om in beweging te komen. Hebt u ook het gevoel dat het u ontbreekt aan concrete tools? Wij nodigen u uit voor De Nationale Diabetes Challenge (NDC). Met de NDC willen we – samen met u als zorgprofessional – Nederland in beweging brengen. Het doel volgend jaar: 16 weken, wandelbijeenkomsten op 100  locaties, de zorgprofessionals en 2.000 deelnemers met diabetes, met als eindpunt: het NDC Festival. Met die beweging geven we een boodschap af naar de rest van Nederland. Met in het achterhoofd dat diabetes volksziekte nummer één is. Stilzitten is dus geen optie. Gaat u met ons de uitdaging aan? Kom  dan naar één van de vier informatiebijeenkomsten. Bas van de Goor vertelt u hier meer over de inhoud van de NDC.

Meer informatie en/of aanmelden: www.nationalediabeteschallenge.nl.

Lees verderWilt u onze nieuwsbrief ontvangen?