hello world!
Published: 26 september 2016

Diëtist wel in BIG, niet in BIG register

N.a.v. onduidelijkheid over de wet BIG geven we graag een uitleg.
De wet BIG is de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Een van de instrumenten van deze wet is het BIG-register.
De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in drie groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen.
Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register.
Diëtisten zijn opgenomen in artikel 34 van de wet BIG.
Diëtisten staan niet geregistreerd in het BIG register.
Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Lees verder op
BIG register
Kwaliteitsregister ParamediciWilt u onze nieuwsbrief ontvangen?