hello world!
Published: 12 oktober 2015

Federatie Paramedisch Platform Nederland opgericht

Op 2 oktober is het Paramedisch Platform Nederland (PPN) formeel een federatie geworden om zo met een sterkere stem de achterban gezamenlijk te vertegenwoordigen naar onder meer politiek en zorgverzekeraars.
De Federatie PPN vertegenwoordigt ruim 13.000 aangesloten individuele leden en in totaal ruim 20.500 paramedische beroepsbeoefenaren.

Leden van het platform zijn Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Het bestuur van PPN wordt gevormd door de directie/voorzitters van de aangesloten beroepsverenigingen.

Het Paramedisch Platform Nederland is in 2013 officieus van start gegaan als overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. De huidige leden hebben besloten deze samenwerking te formaliseren en hebben gekozen voor de federatie vorm.

Voor de leden van de aangesloten verenigingen verandert er overigens niets. Iedere beroepsvereniging blijft een zelfstandige organisatie.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?