DCN is een landelijk organisatie  van diëtisten in de eerstelijns gezondheidszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en houden spreekuur in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

DCN diëtisten houden ook spreekuren op basisscholen, bij bedrijven via de Arbodienst, adviseren schoolkantines en bedrijfsrestaurants  en geven voorlichting in supermarkten.

DCN organiseert bijscholingen, behartigt de belangen van de leden en ontwikkelt producten en diensten voor consumenten.

Missie DCN

DCN maakt zich hard voor professionele voedingsadvisering in Nederland.

Voeding is op allerlei manieren belangrijk voor mensen, zowel op gebied van gezondheid als op terrein van psycho-sociaal welbevinden.

In een tijd van veel verwarring over voeding is het belangrijk dat mensen goede voorlichting krijgen. Verkeerde, overbodige of niet relevante adviezen kunnen onnodig veel last veroorzaken.

Wij zijn er om mensen te helpen met hun voeding, niet alleen bij diëten maar bij alle voedingsvragen. Denk maar aan vragen over voeding voor kinderen of voor ouderen.

Een  diëtist luistert naar het hele verhaal van de mens tegenover zich en geeft een advies dat past bij diens persoonlijke situatie.

Brede Deskundigheid

DCN-diëtisten zijn deskundig op vele terreinen van voeding, van adviezen over gezonde voeding tot complexe dieetbehandeling. U kunt hierbij denken aan adviezen bij afvallen, hoog cholesterol, diabetes, allergie, eetproblemen en maag/darmproblematiek. Advisering aan specifieke groepen zoals kinderen, zwangeren, ouderen en sporters hoort ook tot ons takenpakket evenals het beantwoorden van vragen over vitamines, veiligheid van zoetstoffen, botontkalking etc.

Specialisatie

Sommige DCN-diëtisten hebben zich extra bekwaamd in een bepaald aandachtsgebied zoals voedselovergevoeligheid, eetstoornissen, kindervoeding en -diëtetiek, verstandelijk gehandicaptenzorg.

Producten en diensten

DCN heeft een aantal diensten en producten ontwikkeld waarmee zij mensen ondersteunt in het vinden van het juiste voedingspatroon. Een persoonlijk gesprek is vaak beter, maar voor wie liever online advies krijgt, hebben wij E-health programma’s.

DCN  Voedingsdagboek

Het DCN Voedingsdagboek wordt door veel diëtisten gebruikt ter ondersteuning van de consulten. Maar u kunt ook zelfstandig aan de slag met het boek.  Kijk verder op onze webshop.[/fusion_text][fusion_text]

Uw kennis testen?

Op onze website kunt u testen hoeveel u weet over voeding. Populair is onze test over koolhydraten. Wij hebben deze test ook door bezoekers van de Gezondheidsbeurs laten maken. De resultaten vielen niet altijd mee...... Kunt u alle vragen goed beantwoorden?  Klik hier

De diëtist

‘Diëtist’ is een wettelijk beschermde paramedische titel. Hiervoor hebben diëtisten een vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek gevolgd. Alle DCN-diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister stelt eisen aan het bijhouden van de deskundigheid. Zo dient men wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen door geaccrediteerde bijscholingen. Daarnaast heeft DCN een eigen kwaliteitsnorm ontwikkeld en is aangesloten bij de paramedische klachtenregeling.

Kan iedereen een diëtist raadplegen?

Ja, diëtisten zijn er voor alle voedingsvragen. En de diëtist is net zoals de fysiotherapeut vrij toegankelijk. Dat betekent dat geen verwijsbrief van de huisarts nodig is. Sommige zorgverzekeraars eisen toch een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wat doet een diëtist?

De diëtist is opgeleid om een uitgebalanceerd voedingsadvies te geven dat echt bij iemand past.

Ieder mens is uniek en eten kan op veel manieren een rol spelen in het leven van mensen. De diëtist zal daarom nooit een standaard menu of dieet geven, maar een op wetenschap gebaseerd persoonlijk advies, dat past bij uw wensen en klachten. Benieuwd? Lees hier meer.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?