Privacy- en cookiestatement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement.

Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacyen cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik Dietisten Cooperatie Nederland (hierna ook: DCN) verwerken uw persoonsgegevens voor

  • de acceptatie van uw bestelling,
  • uitvoering van overeenkomsten met u,
  • relatiebeheer,
  • managementinformatie,
  • product- en dienstontwikkeling,
  • het bepalen van de (algemene) strategie,
  • het uitvoeren van analyses en
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan DCN gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar DCN mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

DCN gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Afbeeldingen

Namen van genoemde personen zijn afgekort of gefingeerd om de privacy te waarborgen.

Afgebeelde personen op onze site zijn algemene foto's van modellen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen ofWilt u onze nieuwsbrief ontvangen?