hello world!
Published: 11 maart 2016

Richtlijnen Goede voeding: daling sterfterisico

Uit onderzoek blijkt dat het volgen de van de Richtlijnen Goede voeding zorgt voor een daling van het sterfterisico met 23%

De Nederlandse Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad hebben als doel het risico op chronische ziekten te verlagen. Of het volgen van de richtlijnen daadwerkelijk leidt tot een daling van het sterfterisico is niet eerder bekeken.

Recent is de Dutch healthy diet (DHD) index score ontwikkeld waarmee berekend kan worden in hoeverre de voeding van een persoon voldoet aan de Richtlijnen goede voeding.

Deze DHD-index score is berekend voor de voeding van de deelnemers van de Rotterdam Studie (3.593 mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder) die gedurende 20 jaar zijn gevolgd.

Uit het onderzoek blijkt dat een hogere DHD-index score gerelateerd is aan een lager sterfterisico (23% lager risico). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een daling in de sterfte aan hart- en vaatziekten. Er is geen relatie met kankersterfte gevonden.

Enkele specifieke risicofactoren voor kanker (zoals de consumptie van bewerkt vlees) waren nog geen onderdeel van de vorige Richtlijnen goede voeding (2006). Dit kan mogelijk het ontbreken van een relatie met kankersterfte verklaren. In de nieuwe Richtlijnen goede voeding (2015) is onder andere bewerkt vlees wel als onderwerp toegevoegd.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?