hello world!
Published: 30 juni 2016

Veiligheidswaarschuwing mosselen en oesters Oosterschelde

Mosselen en oesters uit het Oostelijke deel van de Oosterschelde en de Noordelijke tak mogen niet in de handel worden gebracht. Mosselen en oesters uit de nabijgelegen verwatergebieden moeten worden getest voordat ze in de handel worden gebracht. Dit heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aanleiding voor het besluit is het voorkomen van de giftige stof tetrodotoxine (TTX) in mosselen en oesters. Het gaat hier om een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid. De maatregelen zorgen ervoor dat geen mosselen en oesters met voor de mens schadelijke gehaltes TTX in de handel worden gebracht. Particuliere vissers en recreanten wordt geadviseerd voorlopig geen mosselen of oesters te rapen uit deze beide gebieden.   Bij reguliere metingen naar de kwaliteit van de kweek van mosselen en oesters heeft de NVWA op de twee plaatsen in de Oosterschelde  concentraties TTX gevonden die mogelijk schadelijk zijn bij consumptie. TTX is een giftige stof waarvan de herkomst niet duidelijk is.   De NVWA baseert zich hierbij op een advies van de wetenschappers van het Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de NVWA (BuRO), dat een risicobeoordeling heeft gedaan voor TTX. TTX is een uiterst giftige stof die het zenuwstelsel kan aantasten.

lees verderWilt u onze nieuwsbrief ontvangen?