hello world!
Published: 8 september 2015

Wettekst over dieetadvisering

in  Besluit zorgverzekering geldend per 1-1-2012:http://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/geldigheidsdatum_01-01-2012

Hierin staat o.a:

Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die plegen te bieden, tot een maximum van vier behandeluren per kalenderjaar, indien de dieetadvisering onderdeel is van de gecoördineerde, multidisciplinaire zorg aan een verzekerde die lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes of die een cardiovasculair risico heeft.Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?